Sunday, July 11, 2010

Преку Таквото...


Компилација од Македонски Rock, Punk, Hardcore, Metal, Rap/Hip-Hop etc., etc. бендови и изведувачи.


1. ТК/СК - Терористи - Министри
2. No Name Nation - Циркус
3. Two Sides - Freedom
4. Културно Уметнички Работници - Супер Дечки
5. Тотално Опуштање - Примитивизмот Владее
6. Т.Б. Трачери - She's a Bomb
7. Рок Агресори - Вечно Исти Глупости
8. Опструкција - Лет во ПРазно
9. Суперхикс - Удар
10. С.А.Ф. - Сафра
11. Коска - Што Му е на Светов?
12. Чиста Околина feat. Маја Мухиќ - Шеф
13. Инсулт (Remix BORG) - To Get Old
14. Готра - Неодбрано
15. Проект Жлуст - Medo's Tune
16. String Forces - Етида
17. Grey Nova - Постоиш
18. Siniac - Tiveriad Sea
19. Флукс - Еј Човеку!
20. New Police State - Нова Генерација
21. Smut - Во Името на Народот
22. Sidewalk - Ова е Реалноста